Llei de Seguretat Privada 23/1999

La professió de detectiu privat està regulada per la Llei de Seguretat Privada 23/92. En el seu article 19(1) diu: "els detectius privats es faran responsables:

  • D´obtenir i proporcionar informació i dur a terme proves o fets privats."
  • De l´investigació de delictes perseguibles només a petició en nom del titular en el procés penal".
  • De la vigilància en fires, hotels, exposicions o àmbits similars".

A Espanya, la professió de detectiu privat està regulada per la Llei 23/1992 de 30 de juliol. En aquesta llei , així com en el Reglament que la desenvolupa, s'estableixen les competències dels detectius privats, ja que regula l'accés a la professió.

L'obtenció de la llicència corresponent, expedit pel Ministeri d'Interior a través de la Direcció General de policia i Guàrdia Civil és totalment imprescindible per exercir l'activitat.

Quan es vol contractar un servei d'investigació privada, cal asegurar-se de contractar un detectiu privat habilitat per aquesta llicència i requereix que l'obra que heu demanat és desenvolupi per un detectiu privat habilitat. Aquesta llicència és expedida per la Direcció General de Policia, i cap expedit per associacions o altres entitats és vàlid per a l'exercici de la professió. Si vostè vol assegurar-se que això és contractar un detectiu privat pot comprobar-ho en la mateixa Direcció General de policia, o fent la petició al detectiu de que s'identifiqui amb la seva llicència, o si ho prefereix, comprovar amb la unitat Central de seguretat privada (Comissionat de seguretat ciutadana), on indicarà si el professional que contractar és realment un detectiu privat. El lloguer de serveis d'un professional no habilitat legalment pel Ministeri d'Interior no només comporta un perjudici en la qualitat del servei, sinò una infracció administrativa molt greu que comporta un càstig pel professional i la contractació.

MacDetectius regeix plenament amb els requeriments de la Llei 23/1992 de Seguretat Privada i pel Reial decret 2364/1994 Reglament de seguretat privada, D.G.P nº 2.563 autoritzat i qualificat amb llicència nº 565 en el Col·legi de Detectius de Catalunya.